اختلالات خواب ناشی از شب کاری

اختلال خواب افراد شب کار بر عملکرد، ایمنی و سلامت آن ها تأثیر دارد. آزمون سنجش خواب آلودگی طی روز (Multiple Sleep Latency Test (MSLT می تواند یک ارزیابی قابل اعتماد از اثرات محرومیت از خواب را ارایه دهد. محدود کردن خواب شبانه به ۵ ساعت در یک شب منجر به افزایش قابل توجه خواب آلودگی فرد می شود و بعد از ۲ شب منجر به کاهش Sleep Latency می گردد. شیفت کاران نسبت به افراد غیر شیفت کار بیشتر چرت می زنند و طول مدت چرتشان هم طولانی تر است  و با این کار کمبود خواب خود را جبران می کنند.