توانایی بیدار ماندن

اگر در موقعیت هایی که در زیر توصیف شده است قرار بگیرید، چقدر احتمال دارد که به خواب بروید یا چرت بزنید؟ (نه اینکه فقط احساس خستگی کنید.)

(لطفا فقط یک گزینه را انتخاب نمایید)

نشستن و مطالعه کردن
تماشای تلویزیون
نشستن غیر فعال (فیزیکی) در یک مکان عمومی (به عنوان مثال تئاتر یا جلسه سخنرانی)
نشستن در یک اتومبیل به عنوان مسافر برای یک ساعت بدون وقفه
دراز کشیدن برای استراحت در بعدازظهر در صورت مهیا بودن شرایط
نشستن و با کسی صحبت کردن
آرام نشستن بعد از ناهار
حضور در یک وسیله نقلیه در حالی که برای دقایقی در ترافیک متوقف است