خر و پف

لطفا به سوالات زیر به صورت بله و خیر پاسخ دهید.

آیا اغلب در طی روز احساس خستگی یا خواب آلودگی می کنید؟

آیا با صدای بلند خروپف می کنید؟ (بلندتر از صدای صحبت کردن یا آن قدر بلند که با وجود درهای بسته شنیده می شود.)

آیا کسی شاهد قطع نفس کشیدن شما در طول خواب بوده است؟

آیا فشار خون بالا دارید یا برای فشار خون بالا درمان می شوید؟

5BMI بیشتر از 35 کیلوگرم بر متر مربع؟

سن بیشتر از 50 سال؟

دور گردن (زیر غضروف تیرویید) بیشتر از 40 سانتی متر؟

مرد بودن؟