خواب آلودگی، علل و روش های تشخیصی ـ نوشتار دوم

از علل دیگر خواب آلودگی در ساعات غیر معمول ناشی از اختلال در ریتم سیرکادین می توان به Jet lag اشاره کرد. در این افراد به علت سفرهای هوایی در عرض جغرافیایی عوامل محیطی به ویژه نور باعث تغییر ساعت درونی بدن فرد شده و عدم تقارن عوامل بیرونی و ریتم های درونی باعث بروز خواب آلودگی در ساعات غیرمعمول می شود. سایر اختلالات ریتم سیرکادین مانند اختلال تاخیری فاز خواب ـ بیداری نیز می توانند از عوامل مهم بروز خواب آلودگی طی روز باشند. از عوامل دیگر بروز خواب آلودگی طی روز می توان به عواملی اشاره کرد که در مدت خواب فرد و یا کیفیت خواب وی موثر باشد. محرومیت از خواب به علل گوناگون به ویژه عدم رعایت بهداشت خواب، به عنوان شایع ترین عامل می تواند باعث خواب آلودگی طی روز شود. نامنظم بودن خواب همچنین عدم تامین نیازهای فیزیکی در محیط خواب از مهمترین عوامل بهداشت خواب موثر در خاب آلودگی طی روز می باشند.

ابتلا به بیماری های موثر بر کیفیت و کمیت خواب از دیگر عوامل بروز خواب آلودگی غیرطبیعی می باشند. وقفه تنفسی حین خواب، سندرم پای بیقرار، بیماری های قلبی ریوی که موجب بیدار شدن مکرر بیمار شود، ابتلا به بزرگی پروستات و دیابت که بیمار برای دفع ادرار مکرراً بیدار می شود، ابتلا به بیماری های اعصاب و روان به ویژه افسردگی، اضطراب از عوامل شایع اختلال در کیفیت و کمیت خواب محسوب می شوند. از سوی دیگر خواب آلودگی مهمترین علامت بیماری های همچون نارکولپسی و کلاین لوین می باشد. خواب آلودگی عوارض تعدادی از داروها نیز می باشد که به دنبال مصرف آن ها بروز می کند. برخی از داروهای ضد حساسیت، ضد افسردگی، ضد اضطراب و ضد سایکوز و غیره با اختلال در کیفیت خواب می توانند باعث خواب آلودگی طی روز شوند.