خواب آلودگی، علل و روش های تشخیصی

خواب آلودگی مهمترین علامت و نشانه نیاز به خواب می باشد. خواب آلودگی به طور طبیعی به میزان بیدار ماندن وابسته است و هر چه میزان بیدار ماندن طولانی تر باشد، نیاز به خواب و در نتیجه خواب آلودگی تضدید می شود. عامل طبیعی دیگر برای بروز خواب آلودگی ریتم سیرکادین می باشد که در دو زمان از چرخه ۲۴ ساعته موجب خواب آلودگی فرد می شود. قدرت ایجاد خواب آلودگی توسط ریتم سیرکادین در شب هنگام به اوج خود می رسد و از حدود ساعت ۱۰ شب آغاز می شود و حدود ۲ تا ۴ صبح به اوج خود می رسد و پس از آن رو به کاهش می گذارد. مرحله دوم خواب آلودگی ناشی از ریتم رسیکادین بعدازظهرها حدود ساعت ۱ تا ۴ بعدازظهر می باش که شدتی به مراتب کمتر از شب هنگام دارد.

همزمانی اوج خواب آلودگی توسط ریتم سیرکادین و مدت بیداری باعث می شود که خواب آلودگی در حالت طبیعی در شب هنگام به اوج خود برسد. هر گونه اختلال در ریتم سیرکادین و یا مدت بیداری می تواند باعث خواب آلودگی غیرطبیعی شود.

از علل شایع خواب آلودگی ناشی از اختلال در ریتم سیرکادین می توان به شیفت کاری (کار در نوبت عصر و شب) اشاره کرد. به ویژه آنان که شب کاری متفاوت و یا شیفت کاری چرخشی بخصوص در جهت مخالف عقربه ساعت دارند. این افراد معمولا از خواب آلودگی ططی روز شکایت دارند و در شب های استراحت ممکن است است از بی خوابی رنج ببرند.

این مطلب ادامه دارد…