خواب آلودگی

میزان خواب مورد نیاز بدنمان به چه میزان است؟

آیا در طول روز احساس خستگی و خواب آلودگی می کنیم؟ بی حوصله ایم؟ آیا به اندازه ی کافی می خوابیم؟

خواب کافی یک ضرورت زندگیست. خواب ناکافی عملکرد مغز را با اختلال مواجه می سازد. محرومیت از خواب کافی بر روی تمرکز، یادگیری، کیفیت زندگی و کار، بروز خطا، خطرات و حادثه، سلامت جسمی و روحی تاثیر منفی می گذارد.

اگر می خواهید میزان خواب مورد نیاز بدن خود را محاسبه نمایید، به روش زیر اقدام کنید:

افراد شاغل این کار را در روزهای تعطیل انجام دهند و یا از محل کار خود برای تاخیر احتمالی اجازه بگیرند.

  • حداقل یک هفته زمان خواب و بیداری در اختبار بدنتان باشد و از زنگ ساعت و یا داروی خواب آور استفاده نشود و کسی هم شما را از خواب بیدار نکند.
    (توجه شود کسانی که دارو مصرف می کنند بدون هماهنگی با پزشک داروی خود را قطع نکنند.)
  • جدولی تهیه کنید و در آن زمان به رختخواب رفتن، زمان تقریبی به خواب رفتن  و زمان بیدار شدن را یادداشت کنید.
  • اگر طی روز هم خوابیدید، آن را در قسمت مربوط به همان روز وارد کنید.
  • طول مدت خواب هر شبانه روز را حساب کنید.
  • ساعات محاسبه شده در ۷ روز را جمع و سپس حاصل جمع را تقسیم بر ۷ کنید.
  • اگر این میزان کمتر از ۷ ساعت است و طی روز احساس خواب آلودگی می کنید، احتمال وجود اختلال در خواب شما زیاد است.

برای اندازه گیری دقیق تر می توان از دستگاه اکتی گراف استفاده کرد. این دستگاه به اندازه یک ساعت مچی است.

برای تعیین میزان خواب آلودگی طی روز و علل آن به عناوین مربوطه در همین سایت و همچنین وبلاگ sleep.blog.ir مراجعه کنید.

در کلینیک خواب برای شناسایی علل خواب آلودگی طی روز و بی خوابی شبانه از پرسشنامه های استاندارد اختلالات خواب شامل موارد زیر استفاده می شود: