خواب آلودگی طبیعی و غیرطبیعی

یکی از مهمترین شکایات در بیماران شکایات در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های خواب، خواب آلودگی طی روز می باشد. نتایج مطالعات مختلف در مورد بررسی شیوع خواب آلودگی بسیار متفاوت است. بخشی از این تفاوت به دلیل ابزارهای مختلفی است که …

بیشتر بخوانید »

رویکرد به خواب آلودگی

خواب آلودگی از مهمترین علائمی می باشد که بیماران مراجعه کننده به کلینیک های خواب ذکر می کنند. افتراق خواب آلودگی طبیعی از غیرطبیعی تعیین شدت آن و تشخیص علت آن مهمترین اقدامات جهت درمان مشکل بیمار مبتلا به خواب …

بیشتر بخوانید »