کریستین گیلمینلت، یکی از بنیانگذاران طب خواب درگذشت

پروفسور کریستین گیلمینلت (Christian Guilleminault) متولد سال ۱۹۳۸ میلادی یک پزشک و محقق در شاخه طب خواب بود. او در کشف بیماری وقفه تنفسی حین خواب (آپنه) نقش محوری ای داشت. او همچنین در سایر زمینه های طب خواب دارای اکتشافات ی بود که برای اولین بار در علم پزشکی خواب مطرح می شد.

در طی کار در کلینیک خواب دانشگاه استنفورد در سال ۱۹۷۲، نظر او به گزارش منتشر شده در مجله خواب یک محقق ایتالیایی به نام الیو لوگارسی جلب شد. در این مقاله نشان داده شده بود که بیماران دچار خروپف دارای فشار خون شبانه هستند. در پژوهش ها و مشاهده هایی که او و همکارانش در طول شب بر روی بیماران دچار اختلالات خواب انجام دادند، مشخص شد وقتی فرد به خواب می رود و شروع به خروپف می کند، یک وقفه طولانی در تنفس او به وجود می آید و این اتفاق با افزایش فشار خون فرد در حین استراحت ارتباط دارد. در نتیجه تحقیقات گیلمینلت و جمع همکاران او شاخص آپنه و هیپوپنه را که تا به امروز هم مورد استفاده قرار می گیرد را ایجاد کردند.

گیلمنلت در طی دوران تحقیقات خود در شاخه طب خواب که تا زمان مرگ او ادامه داشت، ۶۰۰ مقاله در مجلات پزشکی به چاپ رساند و جوایز بسیاری را در این شاخه علمی کسب کرد. او در سال ۱۹۷۵ م. به عنوان یکی از بنیانگذاران موسسه مراکز اختلالات خواب به عضویت این مجموعه درآمد و در سال ۱۹۷۶ م. به عنوان اولین سردبیر مجله خواب انتخاب شد و تا سال ۱۹۹۷ م. در این سمت به فعالیت ادامه داد.

او در سال ۲۰۱۹ م. درگذشت.