مدیریت وزن

در برخی موارد، در صورت زیادی وزن یا چاقی بسیار، کاهش وزن می تواند به بهبود یا کم کردن وقفه تنفسی حین خواب منجر شود. از علائم زیادی وزن، داشتن گردن ضخیم و اجزای زائد در ناحیه گلو است که ممکن است موجب مسدود شدن راه هوایی شود.

در برخی موارد، در صورت زیادی وزن یا چاقی بسیار، کاهش وزن می تواند به بهبود یا کم کردن وقفه تنفسی حین خواب منجر شود. از علائم زیادی وزن، داشتن گردن ضخیم و تکه های زائد در ناحیه گلوست که ممکن است موجب مسدود شدن راه هوایی شود. البته تضمینی وجود ندارد که کاهش وزن وقفه تنفسی را کاهش دهد، هرچند می تواند عاملی کمک کننده باشد. این روش به ندرت ممکن است در مورد بیمارانی که راه هوایی گلو یا بینی آن ها باریک باشد، تغییر ایجاد کند.

دیدگاهتان را بنویسید