تغییر موقعیت خواب

درمان با تغییر موقعیت خواب (Positional therapy)، یک روش رفتاری به منظور درمان وقفه تنفسی حین خواب است. برخی از افراد زمانی که به پشت می خوابند دچار وقفه تنفسی حین خواب می شوند. به این حالت تاق باز (supine) گفته می شود.

درمان با تغییر موقعیت خواب (Positional therapy)، یک روش رفتاری به منظور درمان وقفه تنفسی حین خواب است. برخی از افراد زمانی که به پشت می خوابند دچار وقفه تنفسی حین خواب می شوند. به این حالت تاق باز (supine) گفته می شود. تنفس این افراد زمانی که به پهلو می خوابند، به حالت معمول باز می گردد. درمان با تغییر موقعیت خواب ممکن است با پوشیدن یک وسیله مخصوص به دور کمر یا پشت همراه باشد. این وسیله موجب می شود تا شما در حین خواب به پهلو قرار گیرید. راه درمانی دیگر استفاده از یک وسیله کوچک است که از تکنولوژی «بازخورد لرزشی لمسی (vibro-tactile feedback)» بهره می برد. این وسیله به پشت گردن بسته می شود و زمانی که فرد به پشت می خوابد، به آرامی شروع به لرزش می کند. لرزش ایجاد شده بدون اینکه شما را از خواب بیدار کند، به بدن شما هشدار می دهد تا موقعیت خواب خود را تغییر دهد. درمان با تغییر موقعیت خواب می تواند به تنهایی و یا همراه با سایر روش های درمان وقفه تنفسی حین خواب استفاده شود.

imac Review Overview

DESIGN - 83%
DISPLAY - 78%
PERFORMANCE - 91%
SOFTWARE - 73%

۸۱%

Great

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel

Get It Now
User Rating: ۴٫۴۵ ( ۴ votes)

دیدگاهتان را بنویسید