آزمون‌ها و مطالعات

تشخیص میزان توانایی بیدار ماندن

آزمون تشخیص میزان توانایی بیدار ماندن یا (Maintenance of Wakefulness Test (MWT در ابتدا برای سنجش میزان کارآیی و تاثیرات روش های درمانی در بیماران مبتلا به خواب آلودگی شدید طراحی شد. این تست یک نوع تغییر یافته از MSLT می باشد. درحالی که MSLT میزان خواب آلودگی افراد را تعیین می …

بیشتر بخوانید »

سی پپ تیتراسیون

دستگاه سی پپ (CPAP) یک پمپ است که هوا را به طور مداوم از خلال یک ماسک به داخل مجرای تنفسی می دمد. فشار مربوطه را می توان برای دست یافتن به یک فشار ثابت مثبت، بر حسب شرایط و نیاز هر بیمار تنظیم کرد. به کار بردن فشار مثبت …

بیشتر بخوانید »

پلی سومنوگرافی و سی پپ تیتراسیون

پلی سومنوگرافی و سی پپ تیتراسیون PSG یک تست چند پارامتری است که عملکرد تعدادی از ارگان ها و سیستم های بدن انسان را در خواب ضبط و ثبت می کند. EEG (نوار مغز)، EKG (نوارقلب)، EMG (نوار عضله)، EOG (نوار چشم)، جریان هوای تنفسی، تلاش تنفسی، درصد اشباع اکسیژن خون …

بیشتر بخوانید »

تشخیص میزان خواب آلودگی طی روز

تست سنجش خواب آلودگی طی روز آزمون سنجش خواب آلودگی طی روز یا (Maintenance of Wakefulness Test (MSLT به عنوان یک تست استاندارد برای ارزیابی خواب آلودگی به شمار می رود. این تست بر این اساس طراحی شده است که هرچه یک فرد خواب آلوده تر باشد سریع تر به خواب …

بیشتر بخوانید »

پلی سومنوگرافی و سی پپ تیتراسیون

 پلی سومنوگرافی و سی پپ تیتراسیون PSG یک تست چند پارامتری است که عملکرد تعدادی از ارگان ها و سیستم های بدن انسان را در خواب ضبط و ثبت می کند. EEG (نوار مغز)، EKG (نوارقلب)، EMG (نوار عضله)، EOG (نوار چشم)، جریان هوای تنفسی، تلاش تنفسی، درصد اشباع اکسیژن خون …

بیشتر بخوانید »

سی پپ تیتراسیون

دستگاه سی پپ (CPAP) یک پمپ است که هوا را به طور مداوم از خلال یک ماسک به داخل مجرای تنفسی می دمد. فشار مربوطه را می توان برای دست یافتن به یک فشار ثابت مثبت، بر حسب شرایط و نیاز هر بیمار تنظیم کرد. به کار بردن فشار مثبت …

بیشتر بخوانید »

تشخیص میزان خواب آلودگی طی روز

تست سنجش خواب آلودگی طی روز آزمون سنجش خواب آلودگی طی روز یا (Maintenance of Wakefulness Test (MSLT به عنوان یک تست استاندارد برای ارزیابی خواب آلودگی به شمار می رود. این تست بر این اساس طراحی شده است که هرچه یک فرد خواب آلوده تر باشد سریع تر به خواب …

بیشتر بخوانید »

تشخیص میزان توانایی بیدار ماندن

آزمون تشخیص میزان توانایی بیدار ماندن یا (Maintenance of Wakefulness Test (MWT در ابتدا برای سنجش میزان کارآیی و تاثیرات روش های درمانی در بیماران مبتلا به خواب آلودگی شدید طراحی شد. این تست یک نوع تغییر یافته از MSLT می باشد. درحالی که MSLT میزان خواب آلودگی افراد را تعیین می …

بیشتر بخوانید »

تست پلی سومنوگرافی (PSG)

پلی سومنوگرافی یا PSG متداول ترین تستی است که در مراکز اختلالات خواب انجام می شود. این تست برای تشخیص بسیاری از اختلالات خواب Gold Standard محسوب می شود که از جمله آنها می توان به سندرم آپنه خواب انسدادی، سندرم آپنه خواب مرکزی، PLMD و نارکولپسی اشاره کرد. یکی از عوارض و …

بیشتر بخوانید »