تشخیص میزان خواب آلودگی طی روز

تست سنجش خواب آلودگی طی روز

آزمون سنجش خواب آلودگی طی روز یا (Maintenance of Wakefulness Test (MSLT به عنوان یک تست استاندارد برای ارزیابی خواب آلودگی به شمار می رود. این تست بر این اساس طراحی شده است که هرچه یک فرد خواب آلوده تر باشد سریع تر به خواب می رود.

این تست معمولا حدود ۲ ساعت بعد از بیدارشدن از خواب شبانه آغاز می گردد. فرد در این تست ۵-۴ بار در فواصل ۲ ساعته و در هر بار به مدت ۲۰ دقیقه تحت ارزیابی قرار می گیرد. در این مدت های ۲۰ دقیقه ای فرد در یک اتاق تاریک، ساکت و مطبوع از نظر تهویه هوایی، با لباس بیرون از منزل در رختخواب دراز می کشد و تلاش می کند تا به خواب رود. در طول مدت ۲۰ دقیقه ای که فرد دراز کشیده است، EEG (نوار مغز)، EOG (نوار چشم)، EMG (نوار عضله) از فرد گرفته می شود تا مشخص شود که فرد به خواب می رود یا خیر؟ بدین ترتیب مدت زمانی که طول می کشد تا فرد به خواب رود (میزان تاخیر خواب) محاسبه می گردد. پس از انجام تست متوسط میزان تاخیر خواب را در ۵-۴ دفعه ای که فرد تحت ارزیابی قرار گرفته است محاسبه می کنیم. با استناد به متوسط میزان تاخیر خواب، شدت خواب آلودگی فرد تعیین می شود.

با انجام این تست می توان به آسانی افرادی که خواب آلودگی شدید روزانه دارند را از افرادی که خواب آلودگی ندارند تشخیص داد. افرادی که کمبود خواب ندارند معمولا بیش از ۱۵ دقیقه طول می کشد تا به خواب روند در صورتی که افرادی که دچار خواب آلودگی شدید می باشند معمولا طی کمتر از ۵ دقیقه به خواب می روند. در این تست همچنین می توان مشخص کرد که آیا فرد دوره خواب REM زودهنگام (Onset REM Sleep Period-SOREMP) را تجربه می کند یا خیر؟ اگر که فرد طی کمتر از ۱۵ دقیقه بعد از شروع خواب وارد فاز REM شود به معنی وقوع یک SOREMP می باشد. SOREMP در افراد مبتلا به نارکولپسی دیده می شود.

برای این که MSLT به درستی صورت گیرد و نتایج حاصل از آن بیانگر میزان واقعی خواب آلودگی فرد باشد باید چندین نکته در انجام این تست مورد توجه قرار گیرد:

  • افراد باید حداقل ۱۵ روز قبل از انجام MSLT هیچ داروی محرک اعصابی را مصرف نکرده باشند.
  • افرادی که کافئین زیاد مصرف می کنند قبل از انجام تست باید به تدریج میزان مصرف خود را کاهش دهند.
  • افراد باید برای ۱۵-۱۰ روز قبل از انجام MSLT ،Sleep Log پر کنند.
  • برای انجام MSLT استاندارد افراد باید شب قبل از تست، تحت ارزیابی توسط PSG قرار گرفته باشند.
  • افراد در روز انجام MSLT نباید الکل یا کافئین مصرف کنند.
  • در فواصل ۲ ساعته بین تست ها در زمانی که افراد تحت ارزیابی نیستند باید بیرون از رختخواب باشند و به هیچ وجه نخوابند.

دیدگاهتان را بنویسید