پرینت

برنامه کلینیک

امروزه برای تعیین کیفیت و کمیت خواب و همچنین تشخیص انواع اختلالات خواب و درمان مناسب آنها تجهیزات و روش های پیشرفته ای ابداع شده اند که مهمترین آنها شامل موارد زیر می شوند:

  • پلی سومنوگرافی شبانه (PSG-Over Night Polysomnography)

  • تست تیتراسیون سی پپ (CPAP Titration)

  • تست سنجش میزان خواب آلودگی (MSLT-MULTIPLE SLEEP LATENCY TEST)

  • تست سنجش میزان توانایی بیدار ماندن (MWT-MAINTENANCE OF WAKEFULNESS TEST)

  • اکتی گرافی ACTIGRAPHY

  • درمان تخصصی بی خوابی CBT-I

 

در این کلینیک تمامی تست های خواب و روش های درمانی نام برده شده در بالا انجام می شود.

با ما تماس بگیرید

پرینت

خدمات ما

خدمات کلینیک خواب (Sleep Clinic) دکتر صادق نیت

تست پلی سومنوگرافی شبانه (تست خواب):
هدف از این تست تشخیص مراحل مختلف خواب (شامل میزان خواب های سبک، عمیق و رویا و زمان وقوع آنها) و اتفاقات غیر طبیعی حین خواب می باشد.

تست CPAP Titration:
به منظور درمان وقفه تنفسی حین خواب، تعیین نوع دستگاه مناسب فرد و یافتن مناسبترین تنظیمات

تست های خواب که طی روز انجام می شوند:
۱. تست تشخیص میزان خواب آلودگی طی روز
Multiple Sleep Latency Test (MSLT)

۲. تست تشخیصی میزان توانایی بیدار ماندن
Maintenance Wakefulness Test (MWT)

ویزیت بیماران و ارزیابی جامع اختلالات خواب

بررسی اختلالات خواب شغلی

همکاران علوم خواب

جوملا فارسی پی سی جوملا اس ام اس بازار قالب جوملا فروشگاه ساز هاست ارزان