پرینت

آزمون سنجش میزان خواب آلودگی طی روز یا Multiple Sleep Latency Test

کمبود خواب شایع ترین علت خواب آلودگی روزانه، به خصوص با پیشرفته شدن جوامع است. اگرچه زمان خواب مورد نیاز برای افراد مختلف بسیار متفاوت است، ولی اغلب افراد در طی شبانه روز به حداقل 7/5 ساعت خواب نیاز دارند. میانگین خواب در بین هفته 6/9 ساعت و در روزهای آخر هفته 7/5 ساعت بوده است و این تفاوت ساعات خواب نشان دهنده این است که افراد به صورت ارادی در طی هفته کمتر می خوابند و در آخر هفته جبران کم خوابی را می کنند. در مطالعات آزمایشگاهی که برای افراد به صورت مصنوعی کمبود خواب ایجاد کرده اند مشخص شده است که ساعات است که ساعات محدودیت خواب، ارتباط مستقیم با شدت خواب آلودگی به دست آمده در آزمون سنجش میزان خواب آلودگی طی روز یا Multiple Sleep Latency Test دارد.

همکاران علوم خواب

جوملا فارسی پی سی جوملا اس ام اس بازار قالب جوملا فروشگاه ساز هاست ارزان