مجموعه ها

سی پپ تیتراسیون

دستگاه سی پپ (CPAP) یک پمپ است که هوا را به طور مداوم از خلال یک ماسک به داخل مجرای تنفسی می دمد. فشار مربوطه را می توان برای دست یافتن به یک فشار ثابت مثبت، بر حسب شرایط و نیاز هر بیمار تنظیم کرد. به کار بردن فشار مثبت در حل مشکل بسته شدن مکرر راه های هوایی فوقانی مؤثر است. پپ تیتراسیون در طی یک شب بستری، به منظور درمان وقفه تنفسی حین خواب، تعیین نوع دستگاه مناسب فرد و یافتن مناسبترین تنظیمات دستگاه انجام می شود. تیتراسیون به طور معمول پس از تست خواب یا پلی سومنوگرافی انجام می شود.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…